webassets/MITHRAFinal.gif

Home
Welcome!
About Us
How We Are Different
Partnerships
The MITHRA Gazette
Getting Involved
Our Donors
Save The Date
Past Events
Shop With Us
Contact Us
Tours

Всички ние имаме изградена ценностна система, идеи, които са близки и скъпи на сърцето ни и които бихме желали да споделим. Понякога дори чувстваме, че нашите мечти могат да променят света към по-добро. Стъпка по стъпка.


Мисия

           Международна фондация “Митра” е организация с идеална цел, чиято дейност е концентрирана в две основни насоки:

1.  Предоставяне на възможности за качествено образование и развитие на талантите на български деца в неравностойно положение;

2.      Популяризиране на българската и европейска културни традиции в Северна Америка.


Визия

            Осигуряване на български деца в неравностойно положение на възможности за пълноценен живот посредсвом образование, изкуство, култура и социална интеграция. 

 


Голямата ни цел

            Голямата цел и задача на “Митра” е създаването и изграждането на екологично-съобразено училище-пансионат за деца в неравностойно положение в България, което да им даде възможности за личностно развитие и осъществяване, съизмерими с тези на техните връстници със здрава семейна среда.

Защо “Митра”?

               Митра е древно индо-иранско божество на светлината, слънцето и огъня. Избрахме името Митра за нашата фондация заради символиката му. В Зороастризма, Митра е хранител на просперитета на човечеството. Митра покровителства неприкосновеността на споразуменията и договорите. Поради това се смята, че Митра поддържа космическия ред. Митра е свързан и с приятелството. Вярваме, че приятелите и тяхната подкрепа са изключително важни за успеха на всяко начинание. Убедени сме, че в основата и развитието на дългосрочни отношения лежи почтеността и зачитането на договореностите.

За да научите за нас, моля натиснете тук:

About Us

За да научите за нашата дейност, моля натиснете тук:

Events

За дарения, моля натиснете тук:

Support Us!MITHRA International Foundation is a IRC 501(c)(3) charitable organization and
all donations are tax-deductible to the full extent allowed by law.
Copyright 2009-2016, MITHRA International Foundation